Khóa học tiếng Đức A2

Khóa học tiếng Đức trình độ A2

Khóa học tiếng Đức A2 là khóa học dành cho các bạn đã hoàn thành trình độ A1. Với khóa A2, kiến thức truyền đạt sẽ được nâng cao hơn về phạm vi ngôn ngữ: ngữ pháp, từ vựng…

Sau khi hoàn thành khóa học A2, các bạn có thể:

  • Hiểu và sử dụng câu và cấu trúc câu thông dụng trong những tình huống hàng ngày.
  • Có khả năng giao tiếp trong các tình huống đơn giản, thường gặp. Thông tin trao đổi chủ yếu về các chủ đề quen thuộc.
  • Có khả năng miêu tả về nơi xuất thân, quá trình học tập, môi trường xung quanh ở mức độ đơn giản. Ngoài ra, bạn có thể diễn đạt hững thứ liên quan đến nhu cầu trực tiếp của bạn trong một số bối cảnh hàng ngày.
  • Hiểu được những ý chính khi nghe, nếu người đối thoại nói rõ ràng bằng tiếng phổ thông. Nếu nội dung câu chuyện liên quan đến các vấn đề quen thuộc như công việc, trường học, giải trí… bạn có thể nắm ý một cách dễ dàng.

Thời lượng khóa học

  • Thời lượng: 3,5 h/buổi từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
  • Tổng số buổi: 45
  • Học phụ đạo: 2 buổi/tuần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *